Hersenschimmen Boekenweek 2008

Bernlef

Hersenschimmen Boekenweek 2008 (Bernlef) | Jan van den Berg's Books
Status


2022-04-21: Acquired at Rataplan Lelystad
2022-04-21: Started reading
2022-05-05: Finished reading

Description

Maarten Klein verliest langzaam maar zeker zijn greep op de werkelijkheid. Hij kan heden en verleden niet meer onderscheiden, wil plotseling weer naar zijn werk en ziet zijn echtgenote voor een vreemde aan. 'Achter me in de deuropening staat een vrouw. Haar bruine haar valt met een lok schuin naar rechts over haar voorhoofd. [...] Ze houdt me in de gaten.' Meer nog dan een verhaal over dementie is Hersenschimmen een liefdesgeschiedenis, met een overmijdelijk tragisch einde.