Wie heeft mijn kaas gepikt?

Spencer Johnson

Wie heeft mijn kaas gepikt? (Spencer Johnson) | Jan van den Berg's Books
Status

On list: 📈 Management

2020-06-27: Acquired at Waypoint
2020-06-28: Started reading
2020-06-28: Finished reading

Description

Veranderingen gaan snel tegenwoordig, en komen vaak onverwacht. Hoe gaat u daarmee om? Ziet u een verandering als een uitdaging of wordt u erdoor verlamd? De vier personages in Wie heeft mijn kaas gepikt? worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen; elk reageert anders als zijn Kaas plotseling op is. Die Kaas is een metafoor voor wat we in het leven nastreven en waaraan we ons hechten: een interessante baan, een warme relatie, geld, een eigen huis, gezondheid, spiritueel evenwicht... Hebben we onze Kaas gevonden, dan is de neiging groot ons eraan vast te klampen. Maar de Kaasvoorraad is niet onuitputtelijk: een bedrijf reorganiseert, een partner gaat ervandoor, ziekte slaat toe - zekerheden ontvallen ons. Johnson en Blanchard laten u met deze populaire en aansprekende parabel zien wat voor angsten verandering teweegbrengt, hoe u die angsten met succes kunt overwinnen, en hoe u uit verandering nieuwe kansen schept, zowel thuis als op het werk. Van Blanchard en Johnson verscheen ook De One Minute Manager. Beide titels zijn eveneens verkrijgbaar als luisterboek.