Marx

Peter Singer

Book cover
Description

Een reeks toegankelijke inleidingen in het leven en denken van sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse filosofie, die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed. In deze heldere inleiding presenteert Peter Singer de denkbeelden van Karl Marx (1818-1883) als een coherent geheel. Hij beschrijft Marx als een filosoof die primair geïnteresseerd is in de menselijke vrijheid, veeleer dan als een econoom of een socioloog. Singer verklaart begrippen als 'vervreemding' en 'historisch materialisme', de economische theorie van Het Kapitaal, en Marx' opvatting van communisme.