4-hour workweek

Timothy Ferriss

Description

This is a new, updated and expanded edition of this New York Times bestseller on how to reconstruct your life so it's not all about work. Forget the old concept of retirement and the rest of the deferred - life plan - there is no need to wait and every reason not to, especially in unpredictable economic times. Whether your dream is escaping the rat race, experiencing high-end world travel, earning a monthly five-figure income with zero management, or just living more and working less, this book is the blueprint. This step-by step guide to luxury lifestyle design teaches: how Tim went from $40,000 dollars per year and 80 hours per week to $40,000 per month and 4 hours per week; how to outsource your life to overseas virtual assistants for $5 per hour and do whatever you want; how blue-chip escape artists travel the world without quitting their jobs; how to eliminate 50 per cent of your work in 48 hours using the principles of a forgotten Italian economist; and how to trade a long-haul career for short work bursts and frequent 'mini-retirements'. This new updated and expanded edition includes: more than 50 practical tips and case studies from readers (including families) who have doubled their income, overcome common sticking points, and reinvented themselves using the original book as a starting point; real-world templates you can copy for eliminating email, negotiating with bosses and clients, or getting a private chef for less than GBP5 a meal; how lifestyle design principles can be suited to unpredictable economic times; and the latest tools and tricks, as well as high-tech shortcuts, for living like a diplomat or millionaire without being either. Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taal Dit is een nieuwe, herziene en uitgebreide editie van de New York Times-bestseller over hoe je je leven zo kunt herstructureren dat het niet alleen maar om werk draait. Vergeet het verouderde concept van pensioen en de rest van het uitgestelde plan van het leven – er is geen reden om te wachten en er zijn genoeg redenen om dat niet te doen, vooral in het onvoorspelbare economische klimaat van tegenwoordig. Of je nu droomt van de alledaagse hectiek ontsnappen, een luxe wereldreis maken, een inkomen van vijf getallen verdienen zonder er iets voor te doen, of gewoon meer leven en minder werken: dit boek is de blauwdruk. Deze gids naar het ontwerpen van een luxe levensstijl laat zien: hoe Tim van $40.000 per jaar en 80-urige werkweken ging naar $40.000 per maand en 4-urige werkweken; hoe je je leven kunt uitbesteden aan virtuele assistenten in het buitenland voor $5 per uur en doen wat je wilt; hoe eersterangs ontsnappingskunstenaars de wereld over kunnen reizen zonder hun banen op te zeggen; hoe je 50% van je werk kunt elimineren in 48 uur met de principes van een vergeten Italiaanse econoom; en hoe je een langetermijncarrière kunt inruilen voor korte spurtjes werk en regelmatige minipensioenen. Deze nieuwe, herziene en uitgebreide editie bevat meer dan 50 praktische tips en casestudies van lezers (inclusief families) die hun inkomen hebben verdubbeld, veelvoorkomende moeilijkheden hebben overwonnen, en henzelf opnieuw hebben uitgevonden met het oorspronkelijke boek als uitgangspunt; praktische modellen die je kunt kopiëren om e-mail te verminderen, met je bazen en klanten te overleggen, of een privéchef te regelen voor minder dan 5 pond per maaltijd; hoe de principes van het organiseren van je leven toepasselijk kunnen zijn in het onvoorspelbare economische klimaat; en de nieuwste handvatten, trucs en high-tech hulpmiddelen voor een leven als diplomaat of miljonair zonder dat daadwerkelijk te zijn.