De Regel Van Sint-Benedictus

Benedictus van Nursia

Status


2016-02-28: Started reading
2016-02-28: Finished reading
2016-02-28: Removed (not in my library)

Description

De eerste kloosters in West-Europa dateren uit de late oudheid. Ze werden gesticht naar het voorbeeld van de al veel oudere kloosters in Palestina, Syrië en vooral Egypte. Als de belangrijkste stichter en vader van het westers monnikendom geldt Benedictus van Nurcia (ca. 480-550).Voor het dagelijks leven in zijn kloosters schreef Benedictus een Regel. Deze tekst, na de bijbel vermoedelijk het meest gelezen boek uit de Middeleeuwen, berustte op oudere modellen, maar bezit een heel eigen karakter. Waar in de oude kloosterregels de nadruk lag op discipline en ascese, is Benedictus opmerkelijk mild van toon.Het menselijk karakter maakt de regel tot meer dan het historisch belangwekkend document dat het is. Ook niet-christenen in een geseculariseerde eeuw kunnen er kracht en inspiratie uit putten: regelmaat, authenticiteit, zuiverheid en aandacht voor de dingen die je doet, zijn waarden van alle tijden.Deze nieuwe vertaling, in een mooie handzame uitvoering, maakt de beroemde monniksregel voor het eerst toegankelijk voor een breed Nederlands publiek.De vertaler Vincent Hunink (1962) is latinist. Hij vertaalde voor de Baskerville Serie werken van onder anderen Apuleius, Cicero, Caesar en Sallustius.