SQL Leerboek 5e

Van der Lans Rick

Description

Het SQL leerboek richt zich voornamelijk op het efficiënt toepassen van SQL en niet zozeer op het opsommen van de mogelijkheden van de diverse SQL - instructies. Met vele voorbeelden en opgaven wordt de lezer onder andere vertrouwd gemaakt met de volgende aspecten: Opzetten en raadplegen van tabellen Muteren van gegevens Definiëren van indexen Optimaliseren van instructies Opzetten van en werken met views Beveiligen van gegevens Applicatie-ontwikkeling met embedded SQL en ODBC Zelf creëren van datatypes en functies Deze vijfde druk is een geheel herziene druk. Uitgebreid wordt ingegaan op nieuwe concepten als triggers, stored procedures, user-defined datatypes, user-defined functies en event-alerters. De zogeheten object-relationele concepten (zoals subtabellen, references, opaque datatypes en collection datatypes) komen eveneens aan bod. Bestaande onderwerpen zijn aangepast; bij de SELECT-instructie zijn vele zaken toegevoegd, waaronder outer-joins, en subqueries in de FROM-component. Ook de relatie tussen enerzijds SQL en anderzijds client/server-technologie en dataware-housing wordt toegelicht. De cd-rom bevat het SQL-product SOLID (Solid Server and SOLID SQL Editor versie 2.20.0027). het SQL Leerboek is bestemd voor hen die in hun werk of voor hun studie met QL te maken hebben. Door de vele voorbeelden en opgaven is het boek tevens geschikt voor zelfstudie.