De Bezetting na 50 jaar

Dr. L. de Jong

Book cover
Description

Dr. L. de Jong, De Bezetting na 50 jaar. De drie afzonderlijk verschenen delen in één band, met ruim 1000 zeldzame en vaak zeer aangrijpende foto's. Maakt de bezettingsjaren aanschouwelijk, juist ook voor de generaties die deze niet hebben meegemaakt.