Gestructureerde computerarchitectuur

Andrew S. Tanenbaum

Description

Dit boek verdeelt de architectuur van een computersysteem in een hiërarchie van afzonderlijke niveaus. Hierdoor wordt een groot aantal uiteenlopende onderwerpen in een conceptueel eenvoudig kader geplaatst, waardoor de stof goed begrijpelijk wordt. De Intel 8088/80286/80386/80486- en Motorola 68000/68020/68030/68040-processoren en de RISC-architecturen SPARC en MIPS worden als voorbeelden gebruikt om de functie en werking van een computer te illustreren. Tot de behandelde onderwerpen behoren: Het ontwerp van instructierepertoires; Invoer/uitvoerprincipes en -apparaten; Digitale logica en bussen; De werking van personal computers op chipniveau; Microprogrammering; Virtueel geheugen; De besturingssysternen UNIX en OS/2; Assembleertaal en assemblers; RISC-machines; Multiprocessors en parallelle verwerking. Er wordt geen geavanceerde wiskunde gebruikt. De nadruk ligt op een heldere en volledige uitleg van de werking van tegenwoordige computers aan de hand van -veel praktische voorbeelden. Dit boek is vertaling van de in 1990 verschenen derde druk van Structured Computer Organization, de volledig nieuwe bijgewerkte versie van de in 1984 verschenen tweede druk. Oorspronkelijke titel: Structured Computer Organisation 3d edition