Klassieke En Objectgeorienteerde Software-Engineering

Stephen R. Schach

Description

Klassieke en objectgeoriƫnteerde software-engineering - met UML en C++ behandelt zowel de klassieke softwareontwikkelingsaanpak als de objectgeoriƫnteerde. Er wordt ruime aandacht besteed aan objectgeoriƫnteerde levenscyclusmodellen, OO-analyse en -ontwerp. Het gebruik van Unified Modeling Language (UML) loopt als een rode draad door het boek. Ook het gebruik van design patterns (ontwerppatronen) komt uitgebreid aan de orde. Dit wordt behandeld in een hoofdstuk over hergebruik, overdraagbaarheid en interoperabiliteit, waarbij ook op software-architectuuur en frameworks wordt ingegaan. Hergebruik is vooral van belang vanwege de mogelijkheden om objecten opnieuw te gebruiken. Bij de behandeling van overdraagbaarheid wordt aandacht besteed aan Java; bij interoperabiliteit komen OLE, COM, ActiveX en CORBA aan de orde. Verder treft u informatie aan over het door Microsoft gebruikte levenscyclusmodel synchronize-and-stabilize. Hierbij wordt tevens de bijbehorende team-organisatiemethoden beschreven. De basis van dit boek is het softwareproces. Om dit te beheersen moet kunnen worden gemeten wat er gebeurt tijdens een project. Daarom blijft het gebruik van metrieken belangrijk. Op het gebied van procesverbetering wordt SPICE besproken, naast het Capability Maturity Model (CMM) en ISO-9000. Ook CASE blijft een belangrijk onderwerp. Met nadruk wordt bovendien gewezen op het belang van onderhoud en de behoefte aan volledige en correcte documentatie. Het softwareproces is in principe taalonafhankelijk. Wanneer voorbeelden van programmacode worden gegeven, wordt C++ gebruikt. Er is echter voor gezorgd dat ook lezers met weinig of geen kennis van C++ deze code kunnen begrijpen, door constructies die specifiek zijn voor C++ toe te lichten. De stof wordt verhelderd door een toegankelijk casestudy, waarvan de Engels-talige uitwerking is te vinden op het Internet www.mhhe.com/engcs/compsci/schach).