Managing oneself

Peter F. Drucker

Description

We live in an age of unprecedented opportunity: with ambition, drive, and talent, you can rise to the top of your chosen profession regardless of where you started out. But with opportunity comes responsibility. Companies today aren't managing their knowledge workers careers. Instead, you must be your own chief executive officer. That means it's up to you to carve out your place in the world and know when to change course. And it's up to you to keep yourself engaged and productive during a career that may span some 50 years. In Managing Oneself, Peter Drucker explains how to do it. The keys: Cultivate a deep understanding of yourself by identifying your most valuable strengths and most dangerous weaknesses; Articulate how you learn and work with others and what your most deeply held values are; and Describe the type of work environment where you can make the greatest contribution. Only when you operate with a combination of your strengths and self-knowledge can you achieve true and lasting excellence. Managing Oneself identifies the probing questions you need to ask to gain the insights essential for taking charge of your career. Peter Drucker was a writer, teacher, and consultant. His 34 books have been published in more than 70 languages. He founded the Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management, and counseled 13 governments, public services institutions, and major corporations. Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taal We leven in een tijd van ongekende mogelijkheden: met ambitie, gedrevenheid en talent kun je opklimmen tot de top van je gekozen beroep, ongeacht waar je begon. Maar des te meer mogelijkheden, des te meer verantwoordelijkheden. Het zijn tegenwoordig niet meer de bedrijven die de carrières van hun werknemers managen. Je moet nu je eigen leidinggevende zijn. Dat betekent dat het jouw verantwoordelijkheid is om je plaats in de wereld te ontwikkelen en om te weten wanneer je van richting moet veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid geïnteresseerd en productief te blijven tijdens je carrière, die zo’n 50 jaar duurt. In Jezelf Managen legt Peter Drucker uit hoe je dit doet. De sleutels: een diepgaand begrip ontwikkelen van jezelf door je meest waardevolle krachten en meest gevaarlijke zwaktes te vinden; verwoorden hoe je leert en werkt met anderen en wat je belangrijkste waarden zijn; en het soort werkplek beschrijven waar je de grootste contributie kunt leveren. Pas als je een combinatie van je krachten en zelfinzicht toepast, kun je echt en blijvend uitmunten. Jezelf Managen identificeert de onderzoeksvragen die je jezelf moet stellen om de essentiële inzichten te ontwikkelen om de baas te worden van je carrière. Peter Drucker was schrijver, docent en consultant. Zijn 34 boeken zijn in meer dan 70 talen uitgebracht. Hij heeft de Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management opgezet, en heeft 13 overheden, publieke dienstverleningsorganisaties en grote bedrijven geadviseerd.