Bezieling en kwaliteit in organisaties

Ofman

Description

Bezieling en kwaliteit in organisaties is een pleidooi voor het scheppend vermogen in individuen in organisaties. Het gaat over de creĆ«rende mens in een creĆ«rende organisatie. Organisaties zijn hierbij levende organismen met een taak zowel naar binnen als naar buiten, die vragen om een organische en respectvolle benadering gericht op gezonde groei. Gezonde organisaties kenmerken zich door ritme en balans, waarin plaats is voor expansie en contractie, voor inademen en uitademen. Gezonde organisaties zijn vitaal en gelijkgericht. Vitaliteit komt voort uit de aandacht en de zorg voor primaire (werk)processen. Intern in de organisatie betekent dit het werken aan de relaties en verbindingen tussen mensen, afdelingen en niveaus; extern het verzorgen van de relatie tussen het bedrijf en de klant. Gelijkgerichtheid treedt op wanneer mensen zich gedragen als delen van een geĆÆntegreerd geheel en daarmee hun energie bundelen. Dit boek is bedoeld om inzichten en handvatten aan te reiken die een bijdrage kunnen leveren aan het nieuwe leiderschap (bundelend leiderschap) zoals zich dat aan het ontwikkelen is. Daarbij gaat het om vragen als: hoe creĆ«ert een manager een organisatie waain de mensen aan wie hij leiding geeft verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen (werk)leven, zich gedragen als deel van het grotere geheel, vanuit hun eigen kernkwaliteiten handelen en realiseren wat ze (zeggen te) willen? Aan de hand van talrijke voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe bewustzijn, bezieling en kwaliteit in individuen en organisaties ontwikkeld kunnen worden. Ir. Daniel D. Ofman is mede oprichter van Kern Konsult, dat advies, training en begeleiding biedt op alle niveaus van de organisatie: bestuur, management, staf en uitvoerend niveau.