The Lean Toolbox

John Bicheno

Book cover
Description

'The Lean Toolbox 4th Edition, the Essential Guide to Lean Transformation' is written for practitioners and for students, and is the extensively revised version of the best selling 'The New Lean Toolbox'. The book has sections on The Philosophy of Lean, Value and Waste, Transformation Frameworks, Deployment, Preparing for Flow, Mapping, Layout and Cell Design, Scheduling, TOC, Quality, Improvement, Managing Change, Sustainability, New Product Development, The Lean Supply Chain, and Accounting and Measurement. Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taal De Lean Toolbox 4e Editie, de Essentiële Gids voor Lean-transformatie' is geschreven voor beoefenaars en studenten, en is de uitgebreid herziene versie van de bestseller 'De Nieuwe Lean Toolbox'. Het boek bevat hoofdstukken over De Filosofie van Lean, Waarde en Verspilling, Transformatiekaders, Inzet, Voorbereiden voor Flow, Inventarisatie, Layout en Celontwerp, Planning, TOC, Kwaliteit, Verbetering, Verandering Managen, Duurzaamheid, Nieuwe Producten Ontwikkelen, De Lean Leveringsketen, en Accounting en Meting.