Delivering Happiness

Tony Hsieh

Description

In Delivering Happiness, Tony Hsieh - the hip, iconoclastic, and widely-admired CEO of Zappos, the online shoe retailer - explains how he created a corporate culture with a commitment to service that aims to improve the lives of its employees, customers, vendors, and backers. Using anecdotes and stories from his own life experiences, and from other companies, Hsieh provides concrete ways that companies can achieve unprecedented success. He details many of the unique practices at Zappos, such as their philosophy of allocating marketing money into the customer experience, the importance of Zappos's Core Values ("Deliver WOW through Service"), and the reason why Zappos's number one priority is company culture and his belief that once you get the culture right, everything else - great customer service, long-term branding - will happen on its own. Finally, Delivering Happiness explains how Zappos employees actually apply the Core Values to improving their lives outside of work, proving that creating happiness and record results go hand-in-hand. Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taal In Geluk Leveren beschrijft Tony Hsieh - de hippe, iconoclastische, en beroemde CEO van Zappos, de online schoenenwinkel - hoe hij een bedrijfscultuur ontwikkelde met een toewijding aan dienstverlening die erop is gericht de levens van werknemers, verkopers en supporters te verbeteren. Met anekdotes en verhalen uit zijn eigen leven en van andere bedrijven, biedt Hsieh concrete manieren waarop bedrijven ongeëvenaard succes kunnen behalen. Hij beschrijft vele van de unieke praktijken bij Zappos, zoals de filosofie van het toekennen van marketingbeloningen in klantervaringen, het belang van de Zappos Kernwaarden ("Lever WOW met Service"), en de reden waarom de eerste prioriteit van Zappos de bedrijfscultuur is en zijn overtuiging dat als je de cultuur eenmaal goed hebt, al het andere - goede dienstverlening, naamsbekendheid op de lange termijn - vanzelf komt. Als laatste beschrijft Geluk Leveren hoe werknemers van Zappos de Kernwaarden toepassen in de praktijk om hun levens buiten het werk om te verbeteren, wat bewijst dat het scheppen van geluk en behalen van recordresultaten twee handen op één buik zijn.