Zero to One

Blake Masters

Status

On list: πŸ“ˆ Management

1970-01-01: Acquired
2015-04-23: Started reading
2015-04-23: Finished reading
2018-02-07: Started reading
2018-02-14: Finished reading

Description

Peter Thiel is the co-founder of PayPal and the first outside investor in Facebook. In the Spring of 2012, he gave a lecture course at Stanford for software engineers, calling on them to think boldly and broadly about how they might use their skills to shape the future, and imparting the lessons he has gleaned from his own experience. One of the students in that class – Blake Masters – took notes and posted them online. The blog posts became a huge success, with hundreds of thousands of hits, and became the basis for Zero to One. We live in an age of technological stagnation, even if we’re too distracted by our new mobile devices to notice. Progress has stalled in every industry except computers, and globalization is hardly the revolution people think it is. It’s true that the world can get marginally richer by building new copies of old inventions, making horizontal progress from '1 to n'. But true innovators have nothing to copy. The most valuable companies of the future will make vertical progress from '0 to 1', creating entirely new industries and products that have never existed before. Zero to One is about how to build these companies. A business book that also provides insight into the world of start-ups from a Silicon Valley icon, Thiel shows how to pursue your goals using the most important, most difficult, and most underrated skill in every job or industry: thinking for yourself. Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taal Peter Thiel is de mede-oprichter van Paypal en de eerste externe investeerder in Facebook. In de lente van 2012 gaf hij een lessenreeks op Stanford voor software engineers, waarin hij hen opriep om gedurfd en breed na te denken over hoe ze met hun vaardigheden de toekomst willen vormen, en waarin hij de lessen overbracht die hij uit eigen ervaring had opgedaan. Een van de studenten in die les – Blake Masters – nam aantekeningen en zette ze online. De blogberichten werden een enorm succes, met honderduizenden bezoekers, en werden de basis voor Zero to One. We leven in een tijd van technologische stagnatie, zelfs als we het te druk hebben met onze nieuwe mobiele apparaten om het door te hebben. Vooruitgang is tot een halt gekomen in elke industrie naast die van computers, en globalisatie is verre van de revolutie die mensen denken dat het is. Het is waar dat de wereld marginal beter kan worden door nieuwe exemplaren van oude uitvindingen te maken, door horizontale vooruitgang te maken van β€˜1 naar n’. Maar echte innovatoren hebben niets om na te maken. De waardevolste bedrijven van de toekomst zullen verticale vooruitgang maken, van β€˜0 naar 1’, door compleet nieuwe branches en producten te maken die nog niet eerder zijn gemaakt. Zero to One gaat over hoe je deze bedrijven opzet. Een managementboek dat ook inzicht geeft in de wereld van startups van een Silicon Valley icoon. Thiel laat zien hoe je je dromen najaagt door middel van de belangrijkste, moeilijkste en ondergewaardeerdste vaardigheid in elke baan of industrie: zelf nadenken.