Dubliners

James Joyce

Description

Dubliners 9e druk is een boek van Joyce uitgegeven bij Atheneaeum - Polak & van Gennep. ISBN 9789025300777 Dubliners is een uit vijftien verhalen bestaande bundel die Joyce tussen 1903 en 1906 schreef en die na veel drukkersleed pas in 1914 werd uitgegeven. T.S. Eliot zei erover: 'Van de werken van Joyce leze men als eerste Dubliners. Het is de enige mogelijkheid om het werk van een van de belangrijkste auteurs van de hele Europese literatuur te begrijpen.' Met zijn latere boeken verwierf Joyce de reputatie, ontoegankelijk te zijn, maar aan de hand van Dubliners is het niet moeilijk een weg te vinden door een wereld die in de literatuur van de twintigste eeuw zijn weerga niet kent. Joyce's economische taalgebruik en de trefzekerheid waarmee hij de essentie van een situatie weergeeft, zijn indrukwekkend. Men zou deze verhalen flarden van mensenlevens kunnen noemen. Twee thema's waar Joyce zich hier voor de eerste keer mee bezighoudt, zijn de 'epifanie', het heldere moment dat zijn figuren én de lezer inzicht geeft in hun bestaan, en de 'paralyse' waaraan Dublin omstreeks 1900 lijdt. De aanzetten van de monologue intérieur, waarmee Joyce beroemd zou worden, zijn hier al merkbaar, het duidelijkst in het verhaal De doden dat als een van de opmerkelijkste verhalen van deze eeuw moet worden beschouwd.